Duha ARNIKA Krnov

Duha ARNIKA je neziskovou organizací pořádající volnočasové akce pro děti a mládež. Zaměřujeme se na aktivity a sporty v přírodě, s prvky rizika a dobrodružství a s maximálním využitím přírodních terénů v dané lokalitě. Přírodní terény, stejně jako překonávání přírodních překážek, vyvolávají u účastníků akcí silné zážitky a emoce, které lze využívat jako efektivní prostředky k rozvoji osobnosti člověka (tzv. "zážitková pedagogika").

Akce ARNIKY jsou různorodé - od jednodenních poznávacích výšlapů, přes nejčastější víkendové výpravy až k dětským táborům. Všechny akce ARNIKY mají sportovně-turisticko-tábornický obsah. Duha ARNIKA připravuje většinu svých akcí pro děti již od 2. tříd ZŠ, čemuž odpovídá i obsah. Našim cílem je to, aby se děti v přirozeném prostředí, nenásilnou formou učily věcem, které se jim budou hodit v běžném, praktickém životě. Všechny akce ARNIKY jsou určeny jak členům ARNIKY, tak i nečlenům. Na naše akce se tak mohou přihlásit jakékoli děti.

              

 

Historie Duhy ARNIKY Krnov:

Duha je občanské sdružení. Jedná se o neziskovou organizaci dětí a mládeže působící na celém území České republiky (nezaměňujte naší Duhu s nadací, či ekologickým sdružením Hnutí Duha). Svou velikostí se Duha řádí mezi největší dětské organizace s celostátní působností.

Základní články sdružení Duha se nazývají dužiny. V Krnově působí několik dužin. Jednou z nich je i dužina ARNIKA. Název této dužiny je odvozen od velmi vzácné horské léčivky - Arniky. Tato léčivka se v ČR vyskytuje jen velmi vzácně a je velmi přísně chráněna.

Dužina ARNIKA vznikla přirozeným odloučením od jiné krnovské dužiny. Řádně zaregistrována byla 8.4.1997.

První akcí samostatné dužiny ARNIKA byl letní dětský tábor v Naloučanech. Ten se uskutečnil v posledních 14 prázdninových dnech roku 1997. Od té doby ARNIKA pravidelně připravuje volnočasové aktivity pro děti a mládež - viz sekce "minulé".

Všichni vedoucí Duhy ARNIKA připravují akce ze svého vlastního zájmu, zcela dobrovolně, ve svém vlastním volnu, bez nároku na odměnu. Za celou existenci dužiny ARNIKA tedy nebyl nikdo z nich finančně ohodnocen.

Duha ARNIKA zároveň hledá další dobrovolné vedoucí (nad 18 let), kteří by měli zájem na přípravě a realizaci volnočasových akcí pro děti. čas.

         

 

Jak se stát členem ARNIKY:
Je to velice jednoduché, stačí vyplnit přihlášku a spolu s ní odevzdat členský poplatek - výše členského poplatku na rok 2009 činí
130,- Kč/osoba.

Členský poplatek se platí vždy na jeden kalendářní rok.

Každý člen by měl mít samozřejmě určité výhody. Jak jste již sami zjistili, členové ARNIKY mají akce o něco levnější, navíc se o nich dozví dříve a tak mají lepší možnost účasti (zvláště u akcí kapacitně omezených). Některé akce jsou určeny jen pro členy ARNIKY. Méně viditelnou, ale o to podstatnější výhodou je, že všichni naši členové jsou pojištěny proti úrazu na všech akcích ARNIKY. Tou nejpodstatnější výhodou však je, že rodiče přesně ví, kde, s kým a jak tráví děti svůj volný čas.

         

 

Jak získat průkaz člena ARNIKY:
Každý člen ARNIKY má nárok na členský průkaz. Vystavujeme jej zdarma, na počkání, ale jen těm, kteří o něj požádají a zároveň odevzdají 1 fotografii.

Průkaz člena ARNIKY lze využít i jako průkaz na prokázání věku v dopravních prostředcích.

 

Je dobré vědět, kde děti tráví svůj volný čas.

Copyright (c) 2001 - 2011 Duha Arnika Krnov