Závazná přihláška do dužiny ARNIKA Krnov

 

jméno a příjmení:

 

bydliště (adresa):

 

PSČ:

 

tel.:

 

tel.:

 

e-mail:

 

datum narození:

 

rodné číslo:

 

místo narození:

 

dítě navštěvuje třídu:

           

základní – zvláštní – speciální školy v:

 

 

Podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím s tím, aby osobní, citlivé a zvlášť citlivé údaje uvedené na této přihlášce byly používány a zpracovávány pro přípravu a realizaci programů pro děti a mládež na dobu neurčitou a to výhradně v rámci sdružení Duha Arnika Krnov.

Duha Arnika Krnov důsledně dbá na ochranu osobních dat svých členů i dalších účastníků programů pro děti a mládež.

 

v

 

 

 

 

 

dne

 

 

podpis člena (dítěte)

 

podpis zák.  zástupců dítěte

 

 

ZPĚT

Copyright (c) 2001 - 2006 Duha Arnika Krnov