Koupací řád

platný na akcích Duhy ARNIKA Krnov

  

 • Koupání dětí v přírodě musí být přizpůsobeno počasí, teplotě vody a vzduchu, fyzické zdatnosti dětí a jejich plaveckým schopnostem.
 • Do vody mohou děti vstoupit pouze po výslovném souhlasu svého oddílového vedoucího.
 • Dohled nad dětmi může vykonávat jen osoba, která je schopna poskytnout záchranu tonoucímu.
 • Oddílový vedoucí musí při koupání soustavně sledovat pohyb dětí a má právo vyloučit dítě z koupání.
 • Pokud jsou děti ve vodě, musí být s nimi ve vodě i vedoucí (min. 1 vedoucí na max. 6-10 dětí).
 • Doporučuje se děti rozdělit do dvojic, s tím, že se navzájem hlídají.
 • Z koupání musí být vyloučen každý, kdo se bez souhlasu svého oddílového vedoucího vzdálí z vymezeného prostotu nebo je neukázněný.
 • Koupání mimo veřejná koupaliště je povoleno jen na vyhrazených místech.
 • Při koupání mimo veřejná koupaliště je příslušný oddílový vedoucí povinen prozkoumat místo ke koupání, dno a přesně vymezit prostor pro plavce a neplavce.
 • Při koupání je nutno respektovat vyhlášku č. 148/2004 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb.. Tuto vyhlášku má hlavní vedoucí akce k dispozici, je s ní seznámen a na požádání s ní seznámí ostatní pracovníky akce.
 • Všichni účastníci koupání musí být předem seznámeni s bezpečnostními předpisy při koupání.

   

Koupání je zakázáno:

 
 • Zvláště na místech poblíž jezů, splavů a na místech se zákazem koupání.
 • Po dobu 1 hodiny po hlavním jídle nebo po intenzivním cvičení.
 • Při onemocnění.
 • Ve všech případech, kdy o tom rozhodne zdravotník nebo hlavní vedoucí akce.

 

 

Je dobré vědět, kde děti tráví svůj volný čas.

 

ZPĚT

Copyright (c) 2001 - 2006 Duha Arnika Krnov