Značení turistických tras s Arnikou

ve spolupráci se značkaři Klubu českých turistů

20.4.2003, okolí Třemešné ve Slezsku

    

Ještě před 7.00 ranní hodinou jsme se vydali vlakem ze Cvlilínského nádraží do Třemešné. Čekal nás totiž velmi náročný úkol - vyznačit 5,5 km nové zeleně značené trasy mezi Třemešnou a Artmanovem a zároveň zrušit starý, již nevyhovující úsek.

Kde kdo si myslel, že značení turistických tras je jen taková sranda, nic náročného. opak je však pravdou. Značení má přesná pravidla, značky musí být přesně nakreslené a taky jich musí být docela dost. to proto, aby turista zbytečně nebádal kudy jít, prostě tolik, aby ho značky bezpečně vedly. No a aby takto značená trasa vypadala, dá to dost práce. Jen úprava podkladu pro značku není jen očistit 10x10 cm plohu, ale odstranit i převyslé větve, nálety atd., prostě tak, aby značka byla dobře vidět.

Prostě dalo nám to dost zabrat. Značili jsme celý den až do 17,00 hod. Malou přestávku jsme měli jen na svačinu a opékání párků.

 

Je dobré vědět, kde děti tráví svůj volný čas.

 

 

ZPĚT

Copyright (c) 2003 Duha Arnika Krnov